La liturgire de l'eucharistie
Phụ đề: Redemptionis sacramentum
Tác giả: Collectif
Ký hiệu Tác giả: COLL
DDC: 234.163 - Bí tích Thánh Thể
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0006858
Nhà Xuất bản: Salvator
Năm Xuất bản: 2004
Khổ sách: 21
Số trang: 94
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích