In the presence of our Lord
Phụ đề: The history, theology and spychology of eucharistic devotion
Tác giả: Father Benedict J. Groeschel, James Monti
Ký hiệu Tác giả: GR-B
DDC: 234.163 - Bí tích Thánh Thể
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0005038
Nhà Xuất bản: Our Sunday Visitor
Năm Xuất bản: 1997
Khổ sách: 29
Số trang: 335
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005039
Nhà Xuất bản: Our Sunday Visitor
Năm Xuất bản: 1997
Khổ sách: 29
Số trang: 335
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích