L'eucharistie
Phụ đề: Il au Moyen Age et a l'époque moderne
Tác giả: B. Neunheuser, OSB
Ký hiệu Tác giả: NE-B
DDC: 234.163 - Bí tích Thánh Thể
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: Vol 4
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004357
Nhà Xuất bản: Du Cerf
Năm Xuất bản: 1966
Khổ sách: 23
Số trang: 149
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích