Jean-Baptiste témoin de l'Agneau
Tác giả: Jean Daniélou
Ký hiệu Tác giả: DA-J
DDC: 220.071 - Kinh Thánh - Nghiên cứu, chú giải và giảng dạy
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004309
Nhà Xuất bản: Seuil
Năm Xuất bản: 1964
Khổ sách: 19
Số trang: 183
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích