Exégèse et herméneutique Parole de Dieu
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
DDC: 220.071 - Nghiên cứu, chú giải và giảng dạy Kinh Thánh
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004367
Nhà xuất bản: Seuil
Năm xuất bản: 1971
Khổ sách: 21
Số trang: 361
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích