Jésus notre vie
Phụ đề: Lectire de L'évanglile Jean
Tác giả: Augustin George
Ký hiệu tác giả: GE-A
DDC: 220.071 - Nghiên cứu, chú giải và giảng dạy Kinh Thánh
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011252
Nhà xuất bản: Équies Enseignantes
Khổ sách: 17
Số trang: 158
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích