Đọc Kinh Thánh ngày nay như thế nào?
Nguyên tác: Comment lire la Bible anjoird'hui?
Tác giả: Daniel Foucher
Ký hiệu tác giả: FO-D
Dịch giả: Lm. Vinh Sơn Đinh Minh Thỏa
DDC: 220.071 - Nghiên cứu, chú giải và giảng dạy Kinh Thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008705
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2017
Khổ sách: 21
Số trang: 235
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008755
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2017
Khổ sách: 21
Số trang: 235
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
LỜI TỰA 5
CHƯƠNG I: NGÀY NAY ĐỌC KINH THÁNH NHƯ THẾ NÀO? 7
Dẫn nhập 7
1. Kinh thánh là gì? 8
2. Hiện tại hóa “ngày nay” 11
3. Các phép lạ 16
4. Đọc cuộc đời ta hôm nay như thế nào? 19
Kết luận 23
CHƯƠNG II: ĐÂU LÀ PHƯƠNG PHÁP ĐỂ ĐỌC KINH THÁNH HÔM NAY? 25
Dẫn nhập 25
1. Cách đọc của người không tin 27
2. Cách đọc của người có niềm tin 39
3. Cách đọc cá nhân và đọc cộng đồng 54
4. Cách đọc hiện sinh và phổ quát 57
CHƯƠNG III: SỰ LINH HỨNG CỦA KINH THÁNH 63
1. Định nghĩa từ “Ruah” 63
2. Cái được cái mất và những khó khăn của đề tài 66
3. Linh hứng là gì? 74
4. Linh hứng và quy điển 87
5. Ơn cứu chuộc của Kinh thánh 89
Kết luận 93
CHƯƠNG IV: NHỮNG “IPSISSIMA VERBA” HAY “NHỮNG LỜI CHÂN THỰC NHẤT” CỦA CHÚA GIÊSU 96
I. Đặt vấn đề 97
II. Giải pháp 104
Phụ lục cấu trúc của Cựu ước và Tân ước 111
CHƯƠNG V: HIẾN TẾ I-XA-ÁC ĐỌC ĐI VÀ ĐỌC LẠI SÁCH SÁNG THẾ 22,1-19 114
Dẫn nhập: Xua tan đi những sự lúng túng 114
I. Phương pháp 116
II. Áp dụng 150
III. Kết luận: Đừng chạm đến I-xa-ác 169
CHƯƠNG V: SA-UN VÀ ĐA-VÍT: HAI CHỨNG NHÂN VỀ LÒNG TRUNG THÀNH THIÊN CHÚA 173
1. Saun, chứng nhân của một giao ước có điều kiện 177
2. Đa-vít, chứng nhân của một giao ước vô điều kiện, nhưng ông bị phạt 188
3. Hướng tới một giao ước mới hoàn toàn vô vị lợi 198
CHƯƠNG VI: CẤU TRÚC CÁC DỤ NGÔN 208
I. Thuật lại các dụ ngôn 211
II. Cấu trúc các dụ ngôn 219
III. Phát minh những dụ ngôn mới 227
Kết luận 233