A la lumière de la parole
Tác giả: André Ridouard
Ký hiệu tác giả: RI-A
DDC: 220.071 - Nghiên cứu, chú giải và giảng dạy Kinh Thánh
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012683
Nhà xuất bản: Tardy
Năm xuất bản: 1967
Khổ sách: 19
Số trang: 280
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích