L'Écriture et la tradition
Phụ đề: Histoire et dépassemnt d'une controverse
Tác giả: Gabriel Moran, f.s.c
Ký hiệu tác giả: MOR
DDC: 220.071 - Nghiên cứu, chú giải và giảng dạy Kinh Thánh
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011472
Nhà xuất bản: Ligel
Năm xuất bản: 1966
Khổ sách: 18
Số trang: 167
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích