Sémantique du langage Biblique
Tác giả: James Barr
Ký hiệu tác giả: BA-J
DDC: 220.071 - Nghiên cứu, chú giải và giảng dạy Kinh Thánh
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004682
Nhà xuất bản: Cerf
Năm xuất bản: 1988
Khổ sách: 24
Số trang: 343
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích