Manuel d'Écriture Sainte
Tác giả: R. P. J. Renié, SM
Ký hiệu tác giả: RE-R
DDC: 220.071 - Nghiên cứu, chú giải và giảng dạy Kinh Thánh
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: Vol 5
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011661
Nhà xuất bản: Librairie Catholique Emmanuel Vitte
Năm xuất bản: 1947
Khổ sách: 17
Số trang: 439
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích