Atlas historique du nouveau Testament & l'ancien Testament
Tác giả: R. P. Tellier
Ký hiệu tác giả: TE-R
DDC: 220.071 - Nghiên cứu, chú giải và giảng dạy Kinh Thánh
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003784
Nhà xuất bản: Spes - Paris
Năm xuất bản: 1937
Khổ sách: 21
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích