Introduction a l'épistémologie génétique
Tác giả: Jean Piaget
Ký hiệu tác giả: PI-J
DDC: 220.071 - Nghiên cứu, chú giải và giảng dạy Kinh Thánh
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: Vol 1
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011910
Nhà xuất bản: Press universitaires de France
Năm xuất bản: 1950
Khổ sách: 23
Số trang: 361
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích