Concordantiarum SS. Scripture manuale
Tác giả: PP. De Baze, PP. De Flandrin, PP. De Lachaud
Ký hiệu tác giả: BA-P
DDC: 220.071 - Nghiên cứu, chú giải và giảng dạy Kinh Thánh
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011679
Nhà xuất bản: Paris
Năm xuất bản: 1950
Khổ sách: 18
Số trang: 751
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích