Sách Thánh và mạc khải cứu rỗi
Tác giả: Lm. Giuse Nguyễn Thế Thuấn
Ký hiệu tác giả: NG-T
DDC: 220.071 - Nghiên cứu, chú giải và giảng dạy Kinh Thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000688
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 207
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0000689
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 207
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Đang mượn
Mã số: 617BC0003911
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 207
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Sách Thánh là gì? 7
Ít điều đại cương 10
Vài nét địa lý 11
Vũ trụ hình thành 17
Ý định cứu rỗi và thánh sử 18
Tính cách riêng của trình thuật 28
Do lai vũ trụ và nhân loại 30
Các tổ phụ 32
Tôn Giáo của các tổ phụ 36
Thiên triệu Abraham 38
12 tổ phụ 43
Khái lược về lịch sử Israel 46
Lược sử các sách Cựu Ước 55
Giao Ước 62
Các tiên tri 65
Tín biểu các Tông Đồ 75
Công Thức tuyên tín trong Tân Ước 76
Lời rao giảng tiên khởi 83
Mầu nhiệm phục sinh 87
Nước Thiên Chúa và Đấng sáng lập 96
Cách đọc Tin Mừng 98
Nước Trời 99
Nước trời sẽ đến 101
Sự vui sướng của nước Trời: Mt 25, 31-46 105
Cỏ lùng: Mt 13, 24-30 108
Mt 13, 36-43 110
Nước trời trên hiện tại 112
Trong sinh thời Chúa Giêsu 113
Nơi Hội Thánh 115
Thái độ Chúa Giêsu đối với dân ngoại 115
Tin Mừng về Hiện Tại Nước Trời 116
Chúa Chịu Thanh tẩy 116
Chịu cám dỗ 119
Yoan Thỉnh vấn 120
Về ăn chay 121
Cái đèn 122
Người Gieo Giống 123
Hạt giống tự mọc 124
Hạt cải, men 124
Thái độ của Người ta phải thế nào? 125
Tên quản lý lưu manh 125
Mời dự tiệc 127
Phú hộ và Lazarô 130
Người ta phải đón nhận nước Thiên Chúa như Thế nào? 133
Ví Dụ kho tàng và viên Ngọc 133
Con trẻ 134
Các đề tài trao đổi 135
Về nước Thiên Chúa Sẽ đến 135
Về nước Thiên Chúa Hiện tại 136
Thái độ Chúa Giêsu đối với dân ngoại 137
Thái độ Chúa Giêsu đối với đau khổ 138
Trao đổi về đau khổ 138
Tội lỗi 139
Những tội Chúa Giêsu gặp xung quanh Ngài 139
Nguồn mạch tội lỗi 141
Hậu quả của tội 142
Ơn tha tội 143
Người bất toại và quyền tha tội (Mc 2, 1-12) 145
Người phụ Nữ thống hối (Lc 7, 36-50) 148
Đồng bạc mất (Lc 15, 8-10) 150 150
Tình phụ tử (Lc 15, 11-32) 152
Hai đứa con 158
Chúa Giêsu đối với lề Luât 159
thợ làm vườn nho 161
Biết phái Thu Thuế 164
Những đòi hỏi của nước trời 165
Giá Trị của lề luật 166
Chỉ TRích lề Luật 167
Điều răn Thứ nhất 168
Lòng yêu người 169
Tình phu phụ 170
Lời kêu gọi của Chúa Giêsu 171
Bài Giảng trên núi 172
Các mối phúc thật 175
Phúc thật theo Luca 178
Phúc Thật Theo Matthêô 179
Muối, ánh Sáng ( Mt 5, 13-16) 184
Chúa Giêsu và Lề Luật 186
Công chính mới 189
Về lời thề 192
Báo oán thù nghịch 192
Cầu nguyện 198
Kinh lạy cha 199
Ăn Chay, Thiê Chúa và Mamôn, Sự lo lắng 202