Les paroles "dures" de l'Evangile
Tác giả: M. Piettre
Ký hiệu tác giả: PI-M
DDC: 220.071 - Nghiên cứu, chú giải và giảng dạy Kinh Thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009489
Nhà xuất bản: Editions du Chalet
Năm xuất bản: 1989
Khổ sách: 21
Số trang: 126
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích