Để làm giàu kiến thức Kinh Thánh
Phụ đề: Cựu ước
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
Dịch giả: Lm. Fx Lã Thanh Lịch
DDC: 220.071 - Nghiên cứu, chú giải và giảng dạy Kinh Thánh
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T1 - A
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002801
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 23
Số trang: 340
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002894
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 23
Số trang: 340
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 5
Lời giới thiệu 9
NHẬP KINH THÁNH 11
1. Kinh Thánh cuốn sách từ nghìn thu vẫn cCòn sống 12
2. Kinh Thánh là gì? 13
3. “Bụi phóng xạ” của một vụ nổ thần linh đã cứu vãn 15 thế kỷ .....' 16
4. Byblos thành của sách 19
5. Tân ước được tiềm ẩn trong Cựu ước 23
6. Cũng như chính Thiên Chúa Kinh Thánh không thể tự lừa dối mình tự lừa dối mình 25
7. Sách Kinh Thánh đã lên cung trăng 28
8. Hoàng đạo (Le Zodjaque) trong Kinh Thánh 30
9. Bản dịch phổ thông (Vulgate) một kiệt tác 33
10. Hai nguồn 37
11. Chúa Giêsu có đọc Kinh Thánh không? 38
12. Từng chương và câu? và làm khi nào? 40
13. Quy điển của truyền thông Do Thái 41
14. Tên dùng để gọi Thiên Chúa trong Cựu ước 43
15. Lửa trên mặt đất 45
16. Talmud 49
17. Trướccông nguyên đến kỷ nguyên chúng ta 49
18. Trung tâm thế giới Kinh Thánh vùng lưỡi liềm phì nhiêu 50
19. Ngôn ngữ của các dân tộc trong Kinh Thánh 53
20. Bản văn Hébreu qua thánh Jerome 57
21. Khám phá quan trọng nhất của khoa khảo cổ ngày nay thủ bản tại Qumran 61
22. Cuốn sách (Kinh Thánh) gạch nốì loài người tự do với Thiên Chúa tự do 64
23. Đối với các nhà bác học ngày nay (1969) vũ trụ đã được sáng tạo từ 6 tỉ năm 66
SÁCH KHỞI NGUYÊN (SÁNG THẾ) 69
24. Hai bài tường thuật về sáng tạo 70
25. Sách khởi nguyên phấn thứ nhất của Bộ ngũ thư 72
26. Đi tìm Adam 72
27. Tội nguyên tổ tội thờ ngẫu tượng 75
28. Tội thờ ngẫu tượng của Adam và Evà 77
29. Thờ ngẫu tượng là tội chống đối tình yêu 78
30. Từ tội nguyên tổ cho đến mầu nhiệm cứu chuộc 80
31. Tại sao lại “Trái táo” 82
32. Thiên Chúa không phải là tác giả của sự dữ 83
33. Cựu ước trong tác phẩm của các giáo phụ 85
34. Dù xuất phát bởi một hay nhiều đôi nguyên tổ: 87
35. Vợ của Cain 89
36. Abel và Cain của mọi người 90
37. "Những lâu đài thách đô" Thiên Chúa.. 94
38. “Mâu” của tháp Babel 96
39. Chúng tôi đã tìm thấy vết tích tại hồng thủy 101
40. Hết mọi dân tộc nhớ đến đại Hồng Thủy 103
41. Cầu vồng chiếu cho mọi người 103
42. Mảnh vỡ của tàu Noe tìm thấy tại núi Ararat chỉ cũ có 13 thế kỷ 105
43. Abraham trong lịch sử 106
44. Abraham “Người Chaldée” và sumer 109
45. Đoàn lạc đà của Abraham 109
46. 450 triệu người Hồi giáo cũng đòi dành cho được Abraham 110
47. Cựu ước trong tác phẩm của các giáo phụ (Thánh Ambroise - Thế kỷ IV) 115
48. Vũ trụ và người thời Kinh Thánh 117
49. Tuổi thần thoại của các tổ phụ 119
50. Bí mật về ngôi mộ của các tổ phụ 123
51. Tổ phụ đa thê hãy sinh sản đầy mặt đất 126
52. Sự chết đối với các tổ phụ 127
53. Luật cắt bì 128
54. Thiên Chúa giao tiếp với loài người bằng cách nào 129
55. Hittites rất hùng cường vào thời Abraham sụp đổ vào thời Môisen. 133
56. Melkisédek vua của Salem 137
57. Khi Giuse cai trị tại xứ sở của Pharaon người Do Thái 139
Định cư trên bờ sông Nil đã hơn 3.300 năm nay 143
58. Chúc lành (Chúc tụng) một trong những thực tại 145
59. “Nhìn thấy Thiên Chúa” 145
60. Hôn nhân trong Kinh Thánh 147
61. Khoa học tiến triển chú giải cũng vậy 150
62. Tiền Tin mừng 152
63. Tác giả bộ Ngũ thư 153
64. Bộ sách Luật (Ngũ thư) được soạn thế nào? 154
65. Trong nếp sống hiện tại 155
66. Luân lý tính dục trong luật 157
67. Những hình ảnh 160
68.Con người của Kinh Thánh một khối chết cũng không phân chia đợc 163
69. Người đàn bà trong Kinh Thánh 166
70. Cựu ước không bài phụ nữ 169
71. Số phận người đàn bà vào thời Kinh Thánh 171
72. Cây trong Kinh Thánh 176
SÁCH XUẤT HÀNH 179
73. Cựu ước trong tác phẩm của các giáo phụ (Clement d’Alexandrie, thế kỷ II - III) 180
74. Luật nhân đạo 182
75. Cựu ước trong tác phẩm các giáo phụ (Origène, thế kỷ III) 183
76. Thiên Chúa là tác giả ... Môisen cũng vậy 186
77. Phản kháng và ân huệ rải rác khắp lộ trình trong sa mạc từ Ai Cập đến Canaan 187
78. Người ngoại bang và nô lệ trong luật Môisen 190
79. Luật tình yêu và luật báo oán 192
80. Máu giao ước 194
81. Lộ trình dân Israel băng qua sa mạc lộ trình theo 195
82. Bụi gai cháy 198
83. Ngày Sabat 199
84. Từ Sabat (Thứ bảy) đến Chúa nhật 200
85. Lều trong sa mạc 201
86. Manna: Mọi ơn lộc của thiên nhiên là ơn lộc của trời.. 202
87. Khác với người ngoại 203
88. Sừng và khăn che của Môisen 204
89. 600.000 người đàn ông, không kể đàn bà con trẻ ra khỏi Ai Cập (Xh 12,37) 206
90. Ân huệ của lề luật 209
91. Luật Môisen trong tư tưởng Do Thái 211
92. Luật được khắc trên đá bộ luật của Hammourabi. 214
93. Tất cả chúng ta đều có mặt tại Sinai 216
94. Lối văn lịch sử chiếm ưu thế trong sách Khởi nguyên và Xuất hành 218
95. Mười hai tri tộc Israel ra khỏi Ai Cập dưới quyền điều khiển của Môisen 221
96. Thiên Chúa có thể làm mọi sự - cả  phép lạ 224
97. Bàn tay và ý nghĩa tượng trưng của nó 225
SÁCH LÊVI 227
98. Thiên Chúa (Thánh) dân tộc (Thánh) sự thánh thiện là gì? 228
99. Những lễ của người Do Thái vả của người Kitô giáo  230
100. Từ lễ tế Thượng hiến đến lễ tế kỳ an những lễ tế theo luật Môisen 233
101. Tiến sĩ Do Thái không dành chức tư tế của Aararon, và giáo đường không phải là đền thờ Giêrusalem  236
102. Thiên Chúa của Israel không cần bữa ân cũng không cần đồ trang trí  238 
103. Người, Nhà cửa, quần áo bị bệnh phong cùi người ta có thể tin rằng đấy cùng một loại bệnh không? 239 
104. Phụng vụ với bản tính con người  242 
105. Tinh thần quan trọng hơn hay là lễ vật hay nghi tiết lễ tế trước tiên là người dâng lễ tự hiến 244 
106. Thức ăn trong nghi thức theo truyền thống Do Thái  246 
107. Năm Hưu lễ và năm Toàn xá  249 
108. "Mắt đền mắt và răng đền răng"  252 
109. "Vật sạch" và "Vật dơ"  253 
SÁCH DÂN SỐ  255 
110. Các thầy tư tế  256 
111. Sách Dân số - Quyển thứ tư trong bộ Ngũ thư  258 
112. Tu sĩ trong Cựu ước  260 
113. Arad thành trì của vua phía Nam noi sẽ xây thành trì trong sa mạc 261 
114. Án thần tru Đệ Nhị Luật kỳ thị  264 
115. Thiên Chúa hòa bình  266 
116. Thảm kịch Môisen qua các sách Luật  269
117. Con rắn đồng 272
118. Sau 32 thế kỷ bia đá của vua Ménephtah cho ta biết tại sao Israel không tấn công Canaan từ phía Nam 272 
119. Những thành phố trú ẩn  275 
120. Chim cút trong sa mac và "cơn giận của Chúa" 277 
121. Giạc giã trong kinh thánh và Thiên Chúa các đạo binh  279 
SÁCH ĐỆ HỊ LUẬT(Đnl) 283
122. Những bảo đảm về công lý trong luật Sinai 284
123. DeutesronomE - Đệ Nhị Luật nhắc lại lề luật 286
124. Kinh thánh và phù thủy 288
125. Tình yêu thắng vượt sợ hãi 292
126. Luật "Lévirat" không do Môisen đặt ra 294
127. Lừa hòa bình - ngựa hiếu chiến 295
128. Thăm thánh Urim và Tummim 297
129. Luật Môisen trong truyền thống Kitô giáo 298
130. Đệ Nhị Luật - Cuốn sách kỷ niệm sống 301
SÁCH JÔSUA 305
131. Vào năm 1200 (Trước công nguyên) giờ của Israel đã đến để chiếm xứ Canaan 306
132. Giêricô- Thành phố cổ nhất 308
133. Sách Giôsuê biểu dương uy quyền Thiên Chúa 312
134. Hai ngọn đồi huyền bí bị Jôsuê "Chiếm" những có vẻ đã bị bỏ hoang 314
135. Bài học do cuộc chinh phục Canaan: Thiên Chúa ban... nhưng loài người phải chiếm được ơn Ngài 318
136. Rahab - Một cô gái điếm nên gương mẫu 321
137. Ai nắm được Hasor là nắm được Canaan - tại sao? 323
138. Lần lượt dưới quyền Amorrhéens, Hysbos, Ai cập, Canaan thành Megiddo bị Giôsuê và Baraq đánh bại là một kho tàng đối với các nhà khảo cổ 325
139. Vượt qua sông Jourdain nhắc lại một dấu hiệu cùng một lời giải thích 328
140. Nơi thánh của các tổ phụ: Sichem thành giao ước thời Giôsuê thành ly khai thời Jéroboam 330