Précis d'introdution
Phụ đề: À la lecture st à l'étude saintes Écritures
Tác giả: Pierre Cheminant
Ký hiệu tác giả: CH-P
DDC: 220.071 - Nghiên cứu, chú giải và giảng dạy Kinh Thánh
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011701
Nhà xuất bản: Paris
Năm xuất bản: 1939
Khổ sách: 20
Số trang: 342
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích