Tiếp cận Thánh Kinh theo chủ nghĩa cơ yếu
Phụ đề: Những điều người công giáo cần biết
Tác giả: Ronald D. Witherup, PSS
Ký hiệu tác giả: WI-R
Dịch giả: Lm. Giuse Lê Công Đức, PSS
DDC: 220.1 - Nguồn gốc và tính lịch sử về Kinh Thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 5

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000184
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 182
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0000185
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 182
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0000821
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 182
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002954
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 182
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0004775
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 182
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
LỜI GIỚI THIỆU 5
LỜI TỰA 9
DẪN NHẬP 13
Các nguồn gốc của chủ nghĩa cơ yếu Thánh Kinh 23
II. Chủ nghĩa cơ yếu tiếp cận Thánh Kinh như thế nào? 51
III. Công giáo tiếp cận các Sách Thánh Thế nào? 76
IV. Thử đánh giá chủ nghĩa cơ yếu Thánh Kinh 107
V. Thái độ của người Công Giáo đối với chủ nghĩa cơ yếu 136
Kết Luận 175
Thư mục Tham Khảo Thêm 177