25 câu hỏi về Kinh Thánh
Nguyên tác: 25 Questions About Catholic Saints and Heroes
Tác giả: Les Miller
Ký hiệu tác giả: MI-L
Dịch giả: Nt. Maria Vũ Thị Thu Thủy
DDC: 220.071 - Nghiên cứu, chú giải và giảng dạy Kinh Thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009367
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 21
Số trang: 60
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009383
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 21
Số trang: 60
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ KINH THÁNH  
1. Kinh thánh là gì? 9
2. Kinh thánh được viết khi nào và viết cho ai? 11
3. Ai quyết định viết điều gì vào Kinh thánh? 13
4. Kinh thánh được viết ở đâu?  
5. Vì sao Kinh thánh được viết? 16
6. Tôi tìm những đoạn đọc trong Kinh thánh như thế nào? 18
7. Làm sao bạn biết Kinh thánh là thật? 20
8. Nhưng việc xảy ra từ rất lâu có liên hệ gì với tôi ngày nay? 22
CỰU ƯỚC  
9. Thế giới này thực sự được dựng nên trong bảy ngày?  24 
10. Tại sao Abraham là nhân vật quan trọng trong Kinh thánh? 27
11. Một số người nữ tuyệt vời trong Kinh thánh là ai? 29
12. Tại sao câu chuyện của Môsê và cuộc xuất hành quyết định niềm tin của chúng ta? 31
13. Vua Đavít là ai? 34
TÂN ƯỚC  
14. Vi sao chúng ta có bốn Tin mừng kể câu chuyện của Đức Giêsu? 38
16. Tin mừng nói với chúng ta điều gì về việc sinh ra của Đức Giêsu? 41
17. Triều đại Thiên Chúa là gì? 43
18. Đức Giêsu dạy về triều đại Thiên Chúa như thế nào? 45
19. Tại sao bữa tiệc ly quan trọng? 47
20. Tại sao chính quyền đóng đinh Đức Giêsu? 49
21. Điều gì xảy ra vào ngày thứ nhất Phục sinh? 51
22. Điều gì xảy ra vào ngày lễ ngũ tuần? 53
23. Giáo hội sơ khai tiếp tục công việc của Đức Giêsu như thế nào? 55
24. Thánh Phaolô ảnh hưởng đến Kitô giáo như thế nào? 57
25. Sách khải huyền là gì? 59