Trả lời 101 câu hỏi về Kinh Thánh
Tác giả: Raymond E. Brown
Ký hiệu tác giả: BR-R
Dịch giả: Lm. Nguyễn Quang Vinh
DDC: 220.071 - Nghiên cứu, chú giải và giảng dạy Kinh Thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002275
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 199
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0004613
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 199
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Vài lời về tác Giả 4
Dẫn nhập 5
Bảng mục lục phân tích 11
101 câu hỏi và trả lời 13
Phụ lục 204