Aux Sources Bibliques
Phụ đề: Guide de lecture de l'Amcien Testament
Tác giả: Eugène Joly
Ký hiệu tác giả: JO-E
DDC: 220.071 - Nghiên cứu, chú giải và giảng dạy Kinh Thánh
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012455
Nhà xuất bản: Fleurus
Năm xuất bản: 1950
Khổ sách: 21
Số trang: 150
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích