Le renouveau biblique hier et aujourd'hui
Tác giả: Suzanne de Dietrich
Ký hiệu tác giả: DI-S
DDC: 220.071 - Nghiên cứu, chú giải và giảng dạy Kinh Thánh
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011695
Nhà xuất bản: Delachaux et niestlé
Năm xuất bản: 1969
Khổ sách: 16
Số trang: 193
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích