Manuel Biblique ou cours d'écriture Sainte
Tác giả: F. Vigoijroux
Ký hiệu tác giả: VI-F
DDC: 220.071 - Nghiên cứu, chú giải và giảng dạy Kinh Thánh
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: Vol 2
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012025
Nhà xuất bản: Cinquième
Năm xuất bản: 1886
Khổ sách: 17
Số trang: 693
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích