Những từ khóa trong Kinh Thánh
Tác giả: Nhóm phiên dịch các GKPV
Ký hiệu tác giả: NHOM
DDC: 220.071 - Nghiên cứu, chú giải và giảng dạy Kinh Thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0014149
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2021
Khổ sách: 21
Số trang: 250
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014163
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2021
Khổ sách: 21
Số trang: 250
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Ánh sáng / bóng tối 9
Ân sủng / ơn chúa 11
Bách hại 13
Biết chúa - Thiên Chúa 16
Cầu nguyện, việc cầu nguyện 18
Công chính / bất chính 25
Cộng tác với Thiên Chúa 27
Cuộc chiến của người tín hữu 29
Cứu độ - công chính hóa 31
Cứu độ 34
Chết / phục sinh 38
Chia sẻ 43
Chứng tá // chứng nhân. 45
Dấu chỉ nước Thiên Chúa.  48
Dụ ngôn 56
Dự định của Thiên Chúa  60
Đau khổ - bệnh tật 63
Đầy tớ // tôi tớ // phục vụ. 66
Đợi chờ 68
Đức Giêsu Kitô 69
Đường 81
Giải thoát // cứu thoát // cứu chuộc - tự do 83
Giao ước 85
Giàu/nghèo 87
Hạnh phức // phúc thay 89
Hiện diện của Đức Chúa //Thiên Chúa 91
Hiệp nhất / chia rẽ 93
Hoà bình / chiến tranh  95
Hoang địa / sa mạc 96
Hội thánh 97
Hy lễ // của lễ // lễ toàn thiêu 104
Hy vọng 106
Kêu gọi (ơn gọi) 108
Kiên nhẫn 109
Kinh thánh 110
Khôn ngoan / điên dại 111
Làm việc / nghỉ ngơi - sa-bát 116
Luật 117
Lễ hội - cộng đoàn 119
Lời Thiên Chúa 121
Lựa chọn 122
Lương thực 124
Lưu đày / trở về 127
Mặc khải 128
Mới 131
Núi 134
Nước 135
Nước Thiên Chúa 137
Ngoại kiều - khách lạ- xa lạ 140
Ngôn sứ 141
Người / con người 143
Người nam / người nữ 145
Nghèo khó // bé nhỏ 147
Nghịch lý của Thiên Chúa 149
Nhớ // tưởng nhớ // kỷ niệm 152
Quyền năng của Thiên Chúa 155
Sáng tạo 158
Sống 160
Sứ vụ 162
Sự thật / sự dối trá 166
Sức mạnh 168
Tạ ơn - ngợi khen 170
Tâm hồn - con tim - trái tim 172
Tên // danh Thiên Chúa và đức Giêsu 174
Tìm kiếm - tìm kiếm Đức Chúa / Thiên Chúa 176
Tin // đức tin 177
Tin mừng 182
Tình yêu // yêu mến 185
Tội lỗi 192
Tư tế 194
Từ chối 195
Tương lai 198
Tha thứ 201
Thanh tẩy - phép rửa 203
Thánh thể 205
Thần Khí Thiên Chúa 206
Thập giá 209
Theo đức Giê-su Ki-tô 211
Thế gian//thế giới 214
Thiên Chúa 215
Thử thách // thách thức 223
Thưởng // phần thưởng 226
Trách nhiệm 228
Trở về // sám hối 230
Trung tín / bất trung 233
Trưởng thành lớn lên 236
Vâng lời // tuân phục 237
Vinh quang của Thiên Chúa - của Đức Kitô. 239
Vui // niềm vui 241
Vượt qua 244
Xét xử 244