Mieux comprendre la Bible
Tác giả: Henriette de Ganay
Ký hiệu tác giả: GA-H
DDC: 220.071 - Nghiên cứu, chú giải và giảng dạy Kinh Thánh
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012397
Nhà xuất bản: Mame
Năm xuất bản: 1956
Khổ sách: 15
Số trang: 367
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích