Introductio Biblica Seu Hermeneutica Sacra
Tác giả: Ianssens
Ký hiệu tác giả: IAN
DDC: 220.071 - Nghiên cứu, chú giải và giảng dạy Kinh Thánh
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012042
Nhà xuất bản: Taurini
Năm xuất bản: 1820
Khổ sách: 19
Số trang: 429
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích