La Sainte Bilble
Nguyên tác: La Vulgate
Tác giả: L. CL. Fillion
Ký hiệu tác giả: FI-L
DDC: 220.071 - Nghiên cứu, chú giải và giảng dạy Kinh Thánh
Ngôn ngữ: Song ngữ
Tập - số: Vol 3
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003957
Nhà xuất bản: Letouzey et Ané, Paris
Năm xuất bản: 1920
Khổ sách: 22
Số trang: 639
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích