Manuel d'Écriture Sainte
Tác giả: R.P.J.Renié, SM
Ký hiệu tác giả: RE-R
DDC: 220.071 - Nghiên cứu, chú giải và giảng dạy Kinh Thánh
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: Vol 6
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011651
Nhà xuất bản: Librairie Catholique Emmanuel Vitte
Năm xuất bản: 1948
Khổ sách: 19
Số trang: 562
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích