Evangeliques
Phụ đề: Vous donc, vous serez parfaits
Tác giả: Pierre - Marie Delfieux
Ký hiệu tác giả: DE-P
DDC: 220.071 - Nghiên cứu, chú giải và giảng dạy Kinh Thánh
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: Vol 3
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004598
Nhà xuất bản: Saint - Paul
Năm xuất bản: 1991
Khổ sách: 23
Số trang: 264
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích