Qu'est-ce que la Bible?
Tác giả: Daniel Rops
Ký hiệu tác giả: RO-D
DDC: 220.071 - Nghiên cứu, chú giải và giảng dạy Kinh Thánh
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011356
Nhà xuất bản: Arthème Fayard
Năm xuất bản: 1955
Khổ sách: 16
Số trang: 251
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích