Thèmes Bibliques
Tác giả: Jacques Guillet
Ký hiệu tác giả: GU-J
DDC: 220.071 - Nghiên cứu, chú giải và giảng dạy Kinh Thánh
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011330
Nhà xuất bản: Aubier
Năm xuất bản: 1954
Khổ sách: 21
Số trang: 284
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích