La Sainte Bible
Tác giả: R.P. Médebielle
Ký hiệu tác giả: ME-R
DDC: 220.071 - Nghiên cứu, chú giải và giảng dạy Kinh Thánh
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: Vol 12
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011612
Nhà xuất bản: Paris
Năm xuất bản: 1951
Khổ sách: 24
Số trang: 699
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0012197
Nhà xuất bản: Paris
Năm xuất bản: 1951
Khổ sách: 24
Số trang: 699
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích