Thánh Kinh một trăm tuần
Phụ đề: Tân Ước
Tác giả: Tổng Giáo Phận Sài Gòn
Ký hiệu tác giả: TON
DDC: 220.071 - Nghiên cứu, chú giải và giảng dạy Kinh Thánh
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T7
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000472
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 20
Số trang: 106
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích