Niềm vui khám phá
Phụ đề: Phương pháp học hỏi kinh Thánh
Nguyên tác: The joy of discovery in Bible Study
Tác giả: Oletta Wald
Ký hiệu tác giả: WA-O
Dịch giả: Tòa Giám Mục Nha Trang
DDC: 220.071 - Nghiên cứu, chú giải và giảng dạy Kinh Thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002524
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1996
Khổ sách: 20
Số trang: 161
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002605
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1996
Khổ sách: 20
Số trang: 161
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014237
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1996
Khổ sách: 20
Số trang: 161
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Dẫn nhập 5
PHÂN I: GIAI ĐOẠN KHÁM PHÁ 11
1. niềm vui khám phá 11
2. Cách thức trở thành người khám phá 18
3. Hãy bắt đầu bằng học cách quan sát 26
Hãy khám phá I 31
4. Cách thức gia Tăng khả năng quan sát 40
Kỹ năng khám phá II 48
5. Học hỏi một bài tường thuật 56
Kỹ năng khám phá III 60
Kỹ năng khám phá IV 65
6. Các cách giải thích 71
PHẦN II: GIAI ĐOẠN ĐÀO SÂU 83
7. Học hỏi một quyển sách 83
Kỹ năng khám phá V 88
Kỹ năng khám phá VI 97
8. Quan sát tổng thể 100
Kỹ năng khám phá VII 104
9. Tóm lược bằng sơ đồ 110
Kỹ năng khám phá VIII 112
10. Nói Thêm về Việc giải Thích 116
Kỹ năng khám phá IX 119
11. Nói Thêm về sơ đồ và cách tóm kết 122
Kỹ năng khám phá X 130
Kỹ năng khám phá XI 132
12. Học hỏi một sách dài hơn 136
13. Cá Nhân hóa lời dạy của Kinh Thánh 143
14. Cùng khám phá với người khác 154