Để làm giàu kiến thức Kinh Thánh
Phụ đề: Tân ước
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
Dịch giả: Lm. Fx Lã Thanh Lịch
DDC: 220.071 - Nghiên cứu, chú giải và giảng dạy Kinh Thánh
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T2
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002804
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 23
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002896
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 23
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Đang mượn
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
393. Tân ước 1025
397. Đối với người Kitô hữu Tân Ước được hiểu rõ qua Cựu ước  1037
398. Ứng vào sự việc hơn là vào biểu tượng 1040
399. Các “Dân ngoại” trong Cựu và Tân ước 1041
400. Mạc khải và những mạc khải 1045
401. Xứ Palestine vào thời Chúa Giêsu 1046
402. Giêrusalem vào thời Chúa Giêsu 1046
403. Đời sống xã hội tại Giêrusalem thời Chúa Giêsu 1051
404. Những phái Do Thái vào thế Kỷ 1 1054
405. Pharisiêu những người cổ võ Do Thái giáo “Không đền thờ” 1056
406. Sadducéens, phái tư tế và đảng chính trị 1059
407. Samaritains bị người Do Thái ghét nhưng trung thành thờ Chúa 1062
408. Nazareth qua cái nhìn của một số sử gia Do Thái 1065
409. Hôn nhân và cưới hỏi vào thời Phúc âm 1069
410. Thế giới của người thợ mộc thành Nazareth 1070
411. Phúc âm và bốn Phúc âm 1073
412. Truyền khẩu và ảnh hưởng văn phẩm trong Phúc âm Nhất lãm 1076
413. Tượng trưng bốn tác giả Phúc âm 1078
414. Lời chân thật của một người có thật 1082
415. Cách mạng của Chúa Giêsu cũng không thuộc thế gian này 1083
416. Thời kỳ của phép lạ nơi xứ sở Chuá Giêsu 1087
417. Phép lạ (Dấu hiệu) và “Việc của quyền năng” 1091
418. Phúc âm và những “Tu sĩ Do Thái” tại Qumran 1096
419. Người Kitô hữu tại đất thánh 1098
420. Lời Chúa không qua đi 1099
421. Adam mới của nhân loại mới 1102
422. Cuốn sách tiếp nối 1104
423. Phúc âm Nhất lãm 1106
424. Chọn tổ phụ cho Chúa Cứu Thế 1109
425. Trinh nữ đính hôn 1110
426. Giuse nghi nan 1113
427. Theo lối sao đưa 1114
428. Bò và lừa tại Bêlem 1117
429. Caphamaum “Thành của Người” 1118
430. Cám dỗ trong sa mạc 1122
431. Gioan tẩy giả “Nghi nan” 1124
432. Người cao trọng nhất trong con cái các người phụ nữ 1127
433. Không niết ngày và giờ 1130
434. Tại sao Chúa bỏ tôi? 1130
435. Cọng rác và cái xà 1131
436. Chúa có mặt và cứu độ 1132
437. Bằng chứng của Phêrô theo Marcô 1133
Là Chứng nhân linh lợi nhất 1135
439. Cuốn sách của tình thương xót và vui mừng 1140
440. Những đề mục chính trong phúc âm thánh Luca 1141
441. Những điều Luca bỏ bớt hoặc thêm vào 1144
442.“Trong một thành xứ Galilê tên là Nazareth” (Luca 1,26) 1146
443. Điều sứ thần mạc khải cho Maria 1150
444. Những năm “Tối tăm” của Chúa Giêsu 1153
445. “Phúc cho kẻ nghèo khó” 1157
446. Maria Mađalêna người được chữa khỏi bảy quỷ 1159
447. Huyền thoại về thánh Giuse 1162
448. Môn đệ Chúa Giêsu yêu 1162
449. Phúc âm thứ bôn một tấn kịch diễn giữa ánh sáng và đêm tối 1166
450. Chứng từ của tình bạn 1168
451. Chúa Giêsu ăn bữa tiệc ly ngày nào? 1170
452. Chúa Giêsu đã lập bí tích Thánh Thể 1173
453. Giuda con người phản bội tự cho mình bị phản bội 1176
454. Maria đấng trung gian 1179
455.Con số " Biểu tượng của nhân loại 1181
456. Môsê không phải là tên ăn trộm 1182
457. Philatô hiểu ngược nghĩa 1184
458. Vụ án Chúa Giêsu một vụ án ngoại lệ 1186
459. Cứu rỗi vụ “Án” Ngài thuộc sử gia 1189
460. Khăn liệm trong lịch sử 1192
461. Hình ảnh khác thường của tâm khăn liệm 1193
462. Tấm khăn tại Oviédo được tôn kính như khăn che mặt chúa Giêsu 1198
463. Người bị đóng đinh ở thế kỷ thứ nhất 1200
464. Chúa Giêsu cho chúng đóng đinh 1203
465. Phục sinh và vượt qua 1206
466. Chứng của Phaolô về phục sinh 1209
467. Mắt đức tin mở mắt phần xác 1211
468. Mồ thánh nơi Golgotha và phục sinh 1213
469. Phục sinh lễ di dịch 1217
470. Nếu loài người không phạm tội thì vai trò của chúa cứu thế là gì 1218
471. Cộng đoàn Kitô hữu đầu tiên 1219
472. Tác phẩm dở dang của Luca 1223
473. Đường của đế quốc và “Đạo” Kitô 1225
474. Giáo dục vị thủ lãnh Giáo hội Simon - Phêrô 1225
475. “Phẩm trật” thời các thánh Tông đồ và trong giáo hội sơ khởi 1231
476. Sách công vụ không nói hết về dời sống và cái chết của Phaolô 1233
477. Athena ngoại giáo hồi Tông đồ Phaolô đến viếng 1235
478. Đảo Malta nơi Phaolô bị đắm tàu (x. Cv 28-29) 1238
479. Đoạn giao với nguyện đường Do Thái 1241
480. Thánh Thần, Thiên Chúa 1245
481. Pentecôte: Ngũ tuần 1247
482. Hai Adam 1249
483. Người Do Thái tại La Mã đầu kỷ nguyên Kitô giáo. 1250
484. “Gởi cho những người được Thiên Chúa yêu mến ở Roma” 1256
485. Đời sống xã hội của các giáo hữu ban đầu theo tài liệu của Phaolô 1259
486. Mọi người được gọi để được cứu độ 1263
487. Côrintô kinh đô của tỉnh La Mã tại Hy Lạp (thế kỷ 1) 1264
488. Phụ nữ trong tinh thần và chữ 1267
489. Của một giáo đoàn bị xáo trộn 1268
490. Thân thể Chúa Kitô 1270
492. Phaolô cũng như bất cứ ai chẳng biết được“Ngày và giờ 1276
493. Galat những người Đông phương anh em với người Gaulois 1279
494. Chúa Kitô và Giáo hội trong thư Êphêsô 1281
495. Những bức thư viết trongngục 1284
496. Trung tâm sáng chói của đức tin Kitô Giáo 1287
497. Philip "Rooma  nhỏ' của Makedonia 1290
498. Hạ nhục của Ngôi Con 1293
500. Thessalonica thủ lãnh chính trị, đồn lũy Kitô giáo 1296
501. Bắt chước Chúa Giêsu theo Phúc âm và giáo huấn các tông đồ 1300
502. Những bức thư mục vụ 1304 
503. Góa bụa theo thơ của Thánh Phaolô 1306 
504. Trao nộp cho Satan 1308 
505. Kho tàng đức tin  1310
506. Thư của Phaolô nhưng là của một tác giả vô danh 1312 
507. Sự chết tế lễ của Chúa Giêsu Kitô 1313 
508. Những người Do Thái thế kỷ I Khổ sở, lệ thuộc và anh dũng  1317 
509. Những bức thư chung  1320 
510. "Eros" và "Agape"tình yêu thu hoạch, tình yêu dâng hiến  1324 
512. Mồ hôi của Phêrô  1326 
513. sách này không để "Đọc" phải "ở" trong nó  1332 
514. Mach khải của Chúa Giêsu Kitô, đã sai Sứ Thần tới triệu báo cho tôi tớ Ngài là Thánh Gioan  1334 
515. Patmos "Đảo của Khải Huyền" 1335 
516. Sách tiên tri của Tân ước 1338
517. Những con số và mầu sắc  1340 
518. Những chứng tá và vinh quang  1341 
519. Người đàn bà đội triều thiên ngôi sao  1343 
520. Từ thời gian cho đến đời đời 1346