Khám phá lại quyển Kinh Thánh
Tác giả: P. Mai Văn Hùng,OP
Ký hiệu tác giả: MA-H
DDC: 220.071 - Nghiên cứu, chú giải và giảng dạy Kinh Thánh
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T2
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007215
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 21
Số trang: 171
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
CHƯƠNG VI: LƯU ĐẦY (587-538) 3
I. Khung cảnh lịch sử 3
A. Trung Đông sau năm 587 3
B. NGười Israel sau cuộc thảm hại 6
C. Những người sống sót ở Paléttin 7
D. Trốn sang Ai cập 8
E. Các người lưu đầy ở Babylon 9
II. Văn phẩm 13
A. Một bản văn Paletstin: Ai ca 15
B. Một ngôn sứ giữa những người lưu đầy: Edekiel 18
1. Giữa lòng dân 19
2. Giữa lòng Thiên Chúa 20
3. Kiểm điểm đời sống của dân và các tin hữu  22
4. Từ đại họa tới hạnh phúc tìm lại được 23
5. Kết luận 25
C. Lịch sử tư tế: Cách thứ tư đọc lại các biến cố sáng lập 26
1. Trình thuật về nguồn cội 28
2. Ápraham với các tổ phụ 30
3. Môsê và xuất hành 31
4. Kết luận 33
D. Lịch sử Đệ nhị luật 34
1. Dưới ảnh hưởng Đệ nhị luật 35
2. Nhiều tài liệu riêng đối với quyển sách chung cục 36
3. Sự can thiệp của soạn giả và ý thức hệ của ông 39
4. Kết luận 43
E. Các tác phảm khác trong thời kỳ lưu đày 44
F. Vị ngôn sứ của cuộc hồi hương: Đệ nhị Isaia 46
1. Một bầu khí của quyển sách 47
2. Phải nghĩ sao về Xy- rút 49
3. Đặt lại biến cố trong toàn thể lịch sử 50
4. Người đầy tớ 55
5. Kết luận 56
III. Đọc Is 52,13-53,12: Người đầy tớ đau khổ 57
1. Theo bản vă từng bước một 57
2. Đường nét chung 58
CHƯƠNG VII: THỜI KỲ BA TƯ (538-332) 61
I. Khung cảnh lịch sử 61
1. Triều đại Xy-rút và hồi hương 62
2. Triều đại Cam-by 64
3. Triều đại Đariut và các công trình xây dựng lại đền thờ 64
4. Triều đại Xẹc-xét 66
5. Triều đại Ác-ta-xẹc-xét và công trình của Nêhêmia 67
6. Triều đại Ariút II 68
7. Triều đại Ác-ta-xẹc-xét và công trình của Êdơra 68
8. Triều đại các vua cuối cùng thời Ba tư 69
9. Kết luận 70
II. Các văn phẩm 74
A. Các sưu tập tài liệu lịch sử 74
B. Các ngôn sứ 75
1. Đệ tam Isaia 75
2. Hác gai 78
3. Dacaria 1-8 78
4. Những điểm mới thêm vào Isaia 79
5. Áp- ri-át 80
6. Isaia 24-35 80
7. Malakia 81
8. Gio-en 82
C. Văn chương khôn ngoan 83
1. Sách châm ngôn 83
2. Gio-na 87
3. Sách Rút 88
4. Sách Gióp 89
D. Cách cuối cùng đọc lại các biến cố sáng lập 90
1. Sưu tập các tuyền thống 90
2. Các khuôn mặt lớn trong Ngũ Kinh 91
3. Năm quyến sách 93
E. Sách Thánh Vịnh 94
1. Các thánh thi 94
2. Cách thánh vịnh vương quyền 95
3. Các thánh vịnh xin ơn 96
4. Các thánh vịnh tạ ơn 96
5. Các thánh vịnh vương giả 96
6. Các thánh vịnh hành hương 97
7. Các thánh vịnh giáo huấn 97
III. Đọc Isaia 61,1-11: Thần khí của Đức Chúa trên tôi 98
1. Vị trí của bản văn trong mạch văn 98
2. Cách tổ chức bản văn 98
3. Chú giải bản văn 99
4. Hoàn cảnh lịch sử 101
CHƯƠNG VIII: THỜI KỲ HY LẠP (từ năm 332 đến Đức Giêsu Kitô) 104
I. Khung cảnh lịch sử 104
A. Trung Đông năm 334 104
B. Hy Lạp thế kỷ IV 104
1. Các đô thị độc lập 106
2. Một hoàn cảnh kinh tế khó khăn 106
C. Triều đại Alệsơn đại đế 107
E. Do Thái giáo trước năm 170 111
F. Cuộc khủng hoảng Maccabê 114
1. Các nguyên nhân 114
2. Các cuộc nổi loạn 115
3. Các hệ luận 116
G. Rôma 118
1. Sức bành trướng của người Rôma 118
2. Giuđa dưới quyền cai trị của người Rôma 119
II. Các văn phẩm 121
A. Các sách được viết ra do biến cố suy sụp của Alệsơn 122
B. Suy tư của bậc hiền nhân khi tiếp xúc với văn hóa Hy Lạp 127
C. Năm cách đọc cuộc nổi loạn của Maccabê 134
D. Tác phẩm cuối cùng của kiều dân 149
III. Đọc Đanien 7: Con Người 153
ĐỂ KẾT LUẬN 157
I. Lộ trình đã theo, con đường đã khám phá 157
II. Đời sống tôn giáo ở Ít-ra-el ở ngưỡng cửu kỷ nguyền Kitô giáo 159
III. Lịch sử hình thành quyển Kinh Thánh 162
IV. Từ Cựu ước sang Tân ước: Một cách đọc của Kỉtô giáo 166
MỤC LỤC