Tìm hiểu Phúc âm chúa nhật và lễ trọng A-B-C
Tác giả: Quê Ngọc
Ký hiệu tác giả: QU-N
DDC: 220.071 - Nghiên cứu, chú giải và giảng dạy Kinh Thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000349
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 134
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích