Đường về Emmaus
Phụ đề: Học Thánh Kinh trong 100 tuần
Tác giả: Gm. Phêrô Nguyễn Văn Khảm
Ký hiệu tác giả: NG-K
DDC: 225.071 - Nghiên cứu, chú giải và giảng dạy Tân ước
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000708
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 327
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0003088
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 654
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0004762
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 654
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006744
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 654
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích

«Đường về Emmaus»  được gợi hứng từ hành trình hai môn đệ từ Giêrusalem về Emmaus. Đường về Emmaus cũng là hành trình học Kinh Thánh của các học viên tại trung tâm mục vụ Tổng Giáo Phận Thành Phố Hồ Chí Minh. Việc học Kinh Thánh kéo dài 100 tuần nên có tựa đề song song « Học Kinh Thánh 100 tuần ». Việc học này có tài liệu « Bille in 100 weeks” của tác giả Marcelle Doree đã được dịch sang tiếng việt ; và một linh mục đồng hành giúp học viên hiểu Lời Chúa và sống đức tin. Linh mục ấy chính là tác giả cuốn sách Đường Về Em Maus, Đức Giám Mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm.

"Đường về Emmaus" nói đúng hơn là tập sách được góp lại từ những chia sẻ của tác giả với những điểm chắt lọc quan trọng trong bản văn Kinh Thánh và tóm tắt chính yếu của mỗi cuốn sách. Nhờ đó giúp bạn đọc có được tầm nhìn bao quát hơn về cấu trúc sách Thánh và đường lối cứu độ của Thiên Chúa trong lịch sử.

Tác giả chia bộ Kinh Thánh thành 120 bài (chứ không phải 100 bài), mỗi tuần một bài. Mỗi bài giúp mở mang kiến thức và nuôi sống đức tin cá nhân, cũng như xây dựng Giáo hội qua việc cầu nguyện và chia sẻ nhiều hơn.