L'Eucharistie
Phụ đề: Le Mystère Chrétien
Tác giả: J. de Baciocchi
Ký hiệu Tác giả: BA-J
DDC: 234.163 - Bí tích Thánh Thể
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004218
Nhà Xuất bản: Desclée
Năm Xuất bản: 1964
Khổ sách: 24
Số trang: 124
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0004219
Nhà Xuất bản: Desclée
Năm Xuất bản: 1964
Khổ sách: 24
Số trang: 124
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích