Con đường tình yêu
Tác giả: Têrêsa Thanh Thủy
Ký hiệu tác giả: TH-T
DDC: 242.2 - Suy niệm hằng ngày
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0015294
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1997
Khổ sách: 21
Số trang: 306
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 7
Lời ngỏ 9
Thầy là đường...  
Con đường thơ ấu 17
Con đường khiêm tốn 25
Con đường từ bỏ 39
Con đường thập giá 49
Con đường tình yêu 61
... Là sự thật  
Đi tìm sự thật 79
Nói thật - Nói dối 91
Sức mạnh của sự thật 101
Tự do: Nô lệ của sự thật 111
Giêsu Kitô: Người của sự thật 121
Giêsu Kitô: Người bạn chân thật 129
Bình an: Hoa trái của sự thật 149
Tha thứ: Đòi hỏi của tình yêu chân thật 171
Cầu nguyện: Bạn của người đi tìm sự thật 193
... Và là sự sống  
Nước và sự sống 219
Sống: Sinh, nuôi và dưỡng 237
Chúa Kitô: Sự sống và tình yêu 247
Chết: Nhịp cầu giữa hai sự sống 259
Sức sống mới - tâm hồn mới 275
Mẹ Maria trên con đường tình yêu 290
Lời kết 301