Paroles de Vie an Marge du Missel
Tác giả: Dom Marmion
Ký hiệu tác giả: MA-D
DDC: 242.2 - Suy niệm hằng ngày
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012610
Nhà xuất bản: Les Editions de Maredsous
Năm xuất bản: 1959
Khổ sách: 16
Số trang: 493
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích