365 ngày sống linh đạo I-nhã
Tác giả: Nhóm Tu sĩ
Ký hiệu tác giả: NHOM
DDC: 242.2 - Suy niệm hằng ngày
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0014557
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2022
Khổ sách: 23
Số trang: 791
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014559
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2022
Khổ sách: 23
Số trang: 791
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 3
Lời mở đầu 5
Các bước cầu nguyện 9
Cảm nhận của một số Anh chị sống 365 ngày với linh đạo I-nhã 13
CÁC BÀI SUY NIỆM VÀ NGƯỜI SOẠN  
Tháng 1: Lm. Micae Trần Gia Bảo, SJ 31
Tháng 2: Lm. Toma Aquino Nguyễn Khánh Duy SJ và Lm. GB. Nguyễn Ngọc Thế, SJ 95
Tháng 3: Nữ tu Maria Nguyễn Thị Mỹ, FMV 153 
Tháng 4: Lm. Giuse Trần Văn Ngữ, SJ 217
Tháng 5: Lm. Phêrô Lê Hoàng Nam, SJ; Thầy Giuse Ngô Đức Vinh, SJ và Thầy Phanxicô Xavie Nguyễn Anh Tuấn, SJ 279
Tháng 6: Lm. Gioan Phạm Duy Anh, SJ 343
Tháng 7: Lm. Đaminh Đỗ Hùng Dinh, SJ 411
Tháng 8: Lm. GB. Nguyễn Ngọc Thế, SJ 475
Tháng 9: Lm. GB. Nguyễn Ngọc Thế, SJ 539
Tháng 10: Lm. FX. Hoàng Khắc Luận, SJ và Lm. Phạm Công Tùng, SJ 601
Tháng 11: Lm. Đaminh Vũ Chí Kiên, SJ 665
Tháng 12: Lm. Đaminh Vũ Chí Kiên, SJ 727
Thay cho lời kết 790