Tiếng thì thầm và lời đáp trả
Nguyên tác: La petite voix
Tác giả: Eileen Caddy
Ký hiệu tác giả: CA-E
Dịch giả: Nguyễn Thị Chung
DDC: 242.2 - Suy niệm hằng ngày
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004835
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2011
Khổ sách: 21
Số trang: 438
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008919
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2011
Khổ sách: 21
Số trang: 438
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008971
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2011
Khổ sách: 21
Số trang: 438
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0011118
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 1998
Khổ sách: 21
Số trang: 413
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích