Thiên Chúa đang chờ bạn
Tác giả: Meister Eckhart
Ký hiệu tác giả: EC-M
DDC: 242.2 - Suy niệm hằng ngày
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007983
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 70
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008002
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 70
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
- Tôn sư Eckhart 1
- Cách dùng cuốn sách này 6
- Ba mươi ngày cầu nguyện dưới sự hướng dẫn của tôn sư Eckhart 10
- Ngày thứ nhất: Đức Vâng Phục đích thực 11
- Ngày thứ hai: Lời cầu nguyện hay nhất 13
- Ngày thứ ba: Cô tịch hay ngoại cảnh  15
- Ngày thứ tư: Thấy Chúa trong mọi sự 17
- Ngày thứ năm: Để thực sự chiếm hữu Thiên Chúa  19
- Ngày thứ sáu: Nghệ thuật cầu nguyện 21
- Ngày thứ bảy: Chờ đợi Chúa 23
- Ngày thứ tám: Ý nghĩa của ý ngay lành 25
- Ngày thứ chín: Tùng phục Chúa 27
- Ngày thứ mười: Mọi việc đều có thể trở nên tốt 29
- Ngày thứ mười một: Tội lỗi và cơ hội 31
- Ngày thứ mười hai: Từ tội lỗi tới sám hối 33
- Ngày thứ mười ba: Phó thác và tin tưởng 35
- Ngày thứ mười bốn: Niềm tin vào sự sống đời đời 37
- Ngày thứ mười lăm: Sự sám hối chăn thực 39
- Ngày thứ mười sáu: Tìm kiếm con đường của bạn 41
- Ngày thứ mười bảy: Sự cần thiết của trí thông minh 43
- Ngày thứ mười tám: Dâng hiến bản thân cho Chúa 45
- Ngày thứ mười chín: Đồng hình, đồng dạng với Chúa Kitô 47
- Ngày thứ hai mươi: Chúa là nền tảng của chúng ta 49
- Ngày thứ hai mươi mốt: Ý Chúa và ý chúng ta 51
- Ngày thứ hai mươi hai: Thực tập sự tùng phục 53
- Ngày thứ hai mươi ba: trung thành với một con đường 55
- Ngày thứ hai mươi bốn: chọn con đường Chúa muốn 57
- Ngày thứ hai mươi lăm: Thế giới nội tâm và ngoại tại 59
- Ngày thứ hai mươi sáu: Hiện hữu và hư vô 61
- Ngày thứ hai mươi bảy: Sự nghèo khó thiêng liêng 63
- Ngày thứ hai mươi tám: Nghèo trong tinh thần  65
- Ngày thứ hai mươi chín: Sự hài lòng 67
- Ngày thứ ba mươi: Điều đó có đến từ Chúa không? 69
- Một lời cuối 71
- Mục lục 73