Nữ Thánh giữa đời thường
Phụ đề: 30 câu chuyện, suy niệm và cầu nguyện
Tác giả: Thiên Phúc
Ký hiệu tác giả: TH-P
DDC: 242.2 - Suy niệm hằng ngày
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001579
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 20
Số trang: 120
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007081
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 120
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014775
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1997
Khổ sách: 20
Số trang: 132
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
1. Nữ thánh giữa đời thường 3
2. Tội lỗi và ân sủng 8
3. Bệnh phong cùi 12
4. Những kẻ bé mon 17
5. Ánh sáng và bóng tối 21
6. Hãy canh thức 25
7. Chúa trong anh em 29
8. Đôi mắt trong sáng 34
9. Kiện cường lòng tin 41
10. Ham mê danh vọng 45
11. Tình yêu quan phòng 48
12. Xây dựng Giáo hội và Xã hội  53
13. Tuyên xưng lòng tin 57
14. Niềm tin trong đau khổ 61
15. Rộng lượng và nhân ái 65
16. Khép lại quá khứ 69
17. Vui sống 74
18. Sống chung 79
19. Niềm vui của trao ban 83
20. Con có tin không? 86
21. Xây dựng hoà bình 91
22. Bền chí đến cùng 95
23. Vui làm việc thiện 99
24. Đấng phục sinh 103
25. Mẹ nhân loại 108
26. Mẹ Giáo hội 112
27. Maria, bạn đồng hành 116
28. Tinh yêu đền bù tất cả 120
29. Mục tử nhân lành 124
30. Chiến tranh và hoà bình 128