Chấm nối chấm...
Phụ đề: Suy niệm Tin mừng hằng ngày. Năm 2014-2015
Tác giả: Giuse Nguyễn Cao Luật, OP
Ký hiệu tác giả: NG-L
DDC: 242.2 - Suy niệm hằng ngày
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: Năm B
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0014795
Nhà xuất bản: Thời Đại
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 21
Số trang: 423
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích