Truyện kể mỗi ngày
Phụ đề: Những câu chuyện hay, chọn lọc để suy tư chia sẻ Tin mừng
Tác giả: Lm. Giuse Maria Nhân Tài
Ký hiệu tác giả: NH-T
DDC: 242.2 - Suy niệm hằng ngày
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002438
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2005
Khổ sách: 20
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
1. A lưu quét nhà 5
2. Ăn bên đông ở bên tây 7
3. Ăn mất ông khách 9
4, Áo Xuân áo Đông 11
5. Ba kẻ mộng du 13
6. Ba ông già khoác lác 15
7. Bát thác tướng quân 17
8. Bài thơ sốt rét 20
9. Cá mực thất sách 22
10. Cả nhà thành tiên 24
11. Cá Nóc phát uy 27
12. Cái chết của hầu tước khỉ 29
13. Cái hiểu biết 31
14.Cao nguyên nước chảy 34
15. Che mặt gặp hổ 37
16. Chỉ cầu như ý 38
17. Chữ nhất quá lớn 40
18. Chọn ngươì gầy mà chưã 42
19. Chỗ nào hùng mạnh 44
20. Danh thủ chế tiễn 47
21. Đàn cổ quý báu 49
22. Đàn bà gõ cưả 51
23 Đại sư họ chi 54
24. Dụng ý tặng chó 56
25. Dùng trí đánh hoàng đế 58
26. Dùng thơ đoạn muố 60
27. Giả giả thật thật 62
28. Giã, dũ cươì nhau 64
29. Ghen của triệu thị 66
30. Gặp chăng hay chớ 68
31. Hàng xóm Trang Tử 70
32. Hàm dưới trống trải 71
33. Hai quả bong bóng 74
34. Hai nam tương phối 75
35. Hài hước của cử nhân 79
36. Hải Đường tỏa hương 81
37. Hà Thỏa hỏi vặn 84
38. Hoàng thượng cho tên 86
39. Hoàng hậu khéo nói 88
40. Khỉ cưú mặt trăng 91
41. Khéo chắn cưả sau 93
42. Lão chuột điêu ngoa 96
43. Làm thơ giải sầu 98
44. Lại bộc trực giữa đời 100
45. Lấy thơ tế rươụ 102
46. Lấy nhà ở làm y phục 104
47. lùn gặp cướp 106
48 Long vương chọn rể 108
49. Lời của Cống Phụ 110
50. Lời giải giống nhau 113
51. Gương mặt giống khỉ vượn 116
52. Môn khác cươì chủ 118
53. Mồm mép trơn tru 120
54. Mời uống rươu không say 122
55. Mưa sợ bớt thuế 126
56. Mưa đá thành mưa cứng 127
57. Mù một con mắt 129
58. Mượn chuyện đuổi khách 134
59. Mượn lưà mắng thầy chùa 131
60. Mươì tre một lá 136
61. Năm tai họa 138
62. Năm mươi con ngươì 140
63. năm đức bệnh ghẻ 142
64. Năm nay chết cóng 144
65. Ngải Tử cầu thuốc 146
66. Ngươì nước Tấn hám lợi 149
67. Ngươì nhà quể coi kịch 151
68. Ngươì ngươì thổ huyết 153
69. Ngươì nước Trịnh nóng vội 155
70. Ngươì mù hỏi về mặt trời 157
71. Nguyên do gì 159
72. Ngụy Minh là thơ 161
73. nông phu đợi gà 165
74 nói khoác lòi ra cái xấu 167
75. Nói khoác bạt mạng 170
76. Nói chuyện vui cưú mạng 172
77. Ngụy minh làm thơ 176
79. Nông phu đợi gà 178
80. Nhảy qua Long Môn 180
81. Nưả sống nưả chín 180
82. Phong giáp canh hầu 182
83. Râu lớn râu nhỏ 184
85. Sang năm cùng tuổi 187
86. Say trước khi mời khách 189
87. Say mê làm quan 191
88. Sau Phạm Tăng 194
89. Sao mà phân biệt 196
90. Sau khi giàu có 197
91. Sang năm cùng tuổi 199
92. Thị Lang ba giấc 201
93. Thi đua với nhau 203
94. Thấy trước sự việc 206
95. Thấy lợi quên nghĩa 208
96. Thay đổi bất thường 210
97. Tham sứ coi nhà xí 212
98. Tể tướng dời chuống 214
99. Tay giống củ gừng 216
100. Thầy bói thích hát 218