Nói với chính mình
Tác giả: Gm. GB. Bùi Tuần
Ký hiệu tác giả: BU-T
DDC: 242.2 - Suy niệm hằng ngày
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 5

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000777
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 21
Số trang: 159
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001257
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 21
Số trang: 159
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002562
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1993
Khổ sách: 20
Số trang: 159
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002852
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 21
Số trang: 159
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002943
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 21
Số trang: 159
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Biết ơn 8
Tết đến, phải nghĩ đến ngươì khác 12
Gia đình 17
Tuổi thơ 21
Nói với tuổi trẻ về tình yêu 25
Hôn Nhân 33
Trở về 37
Thương ngươì sẽ gặp được Chúa 41
Trở về với mình để tin yêu Chúa 46
Để biết mình 49
Yêu ngươì 53
Gương yêu ngươì 57
Yêu thương ngươì tội lỗi 63
Ngươì khác 68
Nói xấu 73
Hòa bình bắt đầu xây dựng từ đâu? 77
Lịch sự 81
Từ cần đến mê tiền 85
Nói năng 95
Tôi cũng sẽ khinh Chúa 95
Noel nghèo 105
Từ vực sâu 108
Cô đơn 111
Tìm về quê hương 116
Chết 120
Hoang mang 124
Tham nhũng 128
Dấu chỉ thời đại 132
Cái hôn 136
Ngược đời 139
Đừng đổ thưà cho Chúa 143
Nghèo đói 148
Lý tưởng trong việc giáo dục 152