Tin vui cho mỗi ngày
Phụ đề: 5 phút suy niệm và cầu nguyện
Tác giả: ĐGM. Teodoro Bacani
Ký hiệu tác giả: BA-T
DDC: 242.2 - Suy niệm hằng ngày
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0016200
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 402
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích